Tiskové zprávy
st 14.4.2021 | Asociace profesionálních klubů ledního hokeje

Zahájení jednání s BPA o postoupení marketingových práv

Valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, rozhodla ve středu 14. dubna 2021 o tom, že s obchodní společností BPA sport marketing a.s. zahájí jednání o dočasném postoupení vybraných marketingových práv na tuto obchodní společnost pro sezóny extraligy ledního hokeje 2023/24 a násl., a současně tímto jednáním pověřuje představenstvo APK LH.

Výsledkem těchto jednání by měl být návrh smlouvy, na jehož základu by APK LH dočasně (pro sezóny extraligy ledního hokeje 2023/24 a násl.) postoupila na uvedenou obchodní společnost vybraná marketingová práva. Kluby oceňují, že na základě nabídek obou zájemců dojde k navýšení prostředků do českého hokeje a děkují oběma společnostem za podání atraktivních nabídek.