Tiskové zprávy
pá 25.11.2022 | Tisková zpráva APK LH

Výběr marketingového partnera TELH proběhl v pořádku

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) vybrala marketingového partnera hokejové extraligy (TELH) v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Svým stanoviskem to potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který celou věc šetřil na základě podnětu České asociace hokejistů.

„Pozitivní stanovisko úřadu potvrdilo postoj naší asociace. Od počátku jsme věřili, že jsme při výběru marketingového partnera vybrali nejen tu nejvýhodnější nabídku, ale také jsme postupovali v souladu se zákonem,“ hodnotí pozitivní stanovisko úřadu ředitel APK LH Martin Loukota.

Stanovisko úřadu je pro APK LH velmi pozitivní, protože neshledal žádná porušení soutěžních pravidel a v závěru stanoviska uvádí: „S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad uvádí, že na základě šetření předmětného podnětu neshledal porušení soutěžních pravidel uzavřením dohody dle § 3 zákona, ani zneužitím dominantního postavení dle § 11 zákona. Z tohoto důvodu Úřad nebude v předmětné věci zahajovat správní řízení ani vydávat předběžné opatření.“

Smlouvu o postoupení marketingových práv z klubu ELH na APK LH podepsalo 13 ze 14 stávajících členů APK LH v létě roku 2021. Jediným extraligovým klubem, který smlouvu nepodepsal, je HC DYNAMO PARDUBICE. Tento klub se dle vlastního vyjádření taktéž obrátil na ÚOHS s podnětem k prošetření v téže záležitosti jako Česká asociace hokejistů. S ohledem na dřívější vyjádření pardubického Dynama by díky současnému stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemělo podpisu smlouvy nic bránit.

„Zástupci klubu HC DYNAMO PARDUBICE na valných hromadách APK LH opakovaně přislíbili, že pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledá žádná porušení pravidel, tak smlouvu o převodu marketingových práv podepíší. Tím by mělo dojít ke sjednocení veškerých smluvně převáděných marketingových práv ELH na úrovni APK LH,“ vysvětluje pozitivní dopady stanoviska ÚOHS Martin Loukota a dodává: „Věřím, že vedení pardubického Dynama v nejbližších dnech smlouvu podepíše a stvrdí tím jednotu APK LH a podpoří společné úsilí o rozvoj extraligy i samotného APK LH.“