Vstupenky na TELH 2021/22

Prodej vstupenek byl až do odvolání pozastaven.


Vstup na stadion a pravidla v ČPP Aréně:

 • Vchody: Vstup do ČPP Arény bude umožněn hlavním vchodem, vchodem od Jiráskových sadů a pro partnery klubu navíc V.I.P. vchodem od řeky Orlice. U vstupů do ČPP Arény bude probíhat dvojí kontrola (bezinfekčnost a platné vstupenky).
 • Kontrola dokladu o bezinfekčnosti Covid-19: Podmínky vstupu veřejnosti na stadion podle aktuálně platných pravidel:
  osoby mladší 12 let se nemusejí prokazovat dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“,
  osoby ve věku od 12 do 18 let vč. mají vstup na stadion povolen pouze pokud prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění Covid-19, nebo se u vstupu prokáží negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před vstupem na stadion,
  osoby starší 18 let mají vstup na stadion povolen pouze pokud prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění Covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před vstupem na stadion.
  Potvrzení o "bezinfekčnosti" nemusí být vytisknuté, stačí ho načíst ve svém mobilním telefonu. Přesné znění pravidel naleznete zde.
 • Kontrola platné vstupenky: U druhého stanoviště bude probíhat kontrola platné vstupenky nebo permanentky.
 • Respirátory a opatření: Po celou dobu přítomnosti v ČPP Aréně je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor alespoň třídy FFP2). Návštěvníci utkání musí respektovat pokyny pořadatelské služby a dodržovat veškerá platná nařízení i protiepidemiologická opatření. Zakazuje se účast na utkáních osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.
 • Občerstvení: K dispozici budou stánky s občerstvením v rozsahu z předchozích sezón.
 • Parkování: Je možné opět na velkém parkovišti u Univerzity Hradec Králové, konkrétně u budovy A (Objekt společné výuky) v Hradecké ulici, která je vzdálena od ČPP Arény zhruba 5 minut chůze.