Organizační pokyny

Vybírání příspěvků

Pravidla komunikace rodičů s klubem

Klub se zavazuje, že v rámci své činnosti:

1) v průběhu letní přípravy nejpozději do 24. 6. 2019 uspořádá hlavní trenér schůzku s rodiči ve všech kategoriích

2) před zahájením závodního období, resp. před zahájením školního roku, a to nejpozději do 31. 8. 2019, uspořádá hlavní trenér schůzku s rodiči v rámci kategorií sportovních tříd

3) v průběhu sezóny uspořádá hlavní trenér 4x schůzku s rodiči, a to nejpozději v termínech: do 31. 10. 2019, do 31. 12. 2019, do 28. 2. 2020 a do 30. 4. 2020, v kategoriích sportovních tříd

Rodiče i hráči mohou v případě jakéhokoliv dotazu kontaktovat šéftrenéra sportovního centra mládeže Tomáše Martince (tomas.martinec@mountfieldhk.cz, 608 158 333), vedoucího sportovních tříd Martina Stehna (martin.stehno@mountfieldhk.cz, 776 712 302) nebo hlavního trenéra dané kategorie.

Hlavní trenéři jsou rodičům k dispozici na konzultačních hodinách, jejich rozpis naleznete na stránkách jednotlivých kategorií.