Organizační a metodické pokyny

Vybírání příspěvků

Pravidla komunikace rodičů s klubem

Klub se zavazuje, že v rámci své činnosti:

1) V průběhu letní přípravy nejpozději do 24. 6. 2021 uspořádá hlavní trenér schůzku s rodiči ve všech kategoriích.

2) Před zahájením závodního období, resp. před zahájením školního roku, a to nejpozději do 31. 8. 2021, uspořádá hlavní trenér schůzku s rodiči v rámci kategorií sportovních tříd.

3) V průběhu sezóny uspořádá hlavní trenér 4× schůzku s rodiči, a to nejpozději v termínech: do 31. 10. 2021, do 31. 12. 2021, do 28. 2. 2022 a do 30. 4. 2022, v kategoriích sportovních tříd.

Rodiče i hráči mohou v případě jakéhokoliv dotazu kontaktovat šéftrenéra sportovního centra mládeže Tomáše Martince (tomas.martinec@mountfieldhk.cz, 608 158 333), vedoucího sportovních tříd Martina Stehna (martin.stehno@mountfieldhk.cz, 776 712 302) nebo hlavního trenéra dané kategorie.

Hlavní trenéři jsou rodičům k dispozici na konzultačních hodinách, jejich rozpis naleznete na stránkách jednotlivých kategorií.

Vzhledem k aktuální situaci, vládním opatřením a omezením na zimním stadionu se mohou uvedená pravidla změnit. Pro více informací se můžete obrátit na výše uvedené osoby.

Metodické pokyny

Metodické materiály jsou k dispozici na webu ceskyhokej.cz