Tiskové zprávy
pá 2.2.2024 | Klub

K A-týmu se připojili Kevin Klíma a Martin Štohanzl

Hokejový klub Mountfield HK, a.s. obdržel od právního zástupce hráčů, JUDr. Jana Šťovíčka, Ph.D., rozhodčí nález Národního rozhodčího soudu pro sport v řízení vedeném proti Kevinu Klímovi a Martinu Štohanzlovi, kterým byl shodně uložen trest zákazu činnosti končící 9. února 2024. Oba hráči se dle platných antidopingových pravidel připojí k A-týmu.

Po seznámení s obsahem rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport v řízení vedeném ve věci hráčů Kevina Klímy a Martina Štohanzla, si hokejový klub Mountfield HK v téměř totožném prohlášení jako v řízení s hráčem Graemem McCormackem dovoluje shrnout základní skutková zjištění plynoucí z rozhodnutí, a sice:

  • V řízení bylo hráči prokázáno, jak se zakázaná látka dostala do jejich těla, a to prostřednictvím suplementu Mesomorph V4, který, v rozporu s deklarovaným složením na obalu, obsahoval zakázané látky.
  • Dle závěru rozhodčího soudu se jednalo o tzv. kontaminovaný produkt.
  • V odebraném vzorku hráčů byly nalezeny zakázané látky 1,5-dimethylhexylamine, heptaminol, oxilofrine. Není pravda, že by hráčům byla detekována látka DMAA – tuto látku suplement ani neobsahuje.
  • Hráči neužívali suplement delší dobu a nebyli si vědomi a ani nepředpokládali, že by suplement mohl obsahovat zakázané látky.

Na základě zjištěných skutečností pak rozhodčí senát na rozhodovanou věc aplikoval ustanovení o nevýznamném zavinění nebo nevýznamné nedbalosti dle čl. 10.6 směrnice. Je třeba zdůraznit, že antidopingové předpisy jsou velmi přísné a za zavinění považují i nedostatek opatrnosti odpovídající dané situaci. Rozhodčí senát pak výslovně konstatuje, že zavinění hráčů náleží do lehkého stupně Zavinění, pro které se v souladu s judikaturou CAS (Court od arbitration for sport v Lausanne) ukládají zákazy činnosti od napomenutí do 12 měsíců.

Hráči obdrželi trest na 10 měsíců, aktuálně se již mohou připravovat s A-týmem. Klub rovněž uvádí, že po pozitivních nálezech přistoupil k pravidelnému namátkovému testování hráčů klubu a veškeré provedené testy byly negativní. Klub rovněž pokračuje v prevenci, a to jak u A-týmu, tak také u mládeže. Akademie absolvovala školení ve spolupráci s Antidopingovým výborem, A-tým absolvoval rovněž extraligové školení pro hráče i trenéry.