Aktuální zprávy z klubu
st 1.9.2021 | Klub

Aktuální informace o vstupu na zimní stadion

Dle aktuálně platných podmínek ministerstva zdravotnictví je vstup do vnitřních prostor sportoviště povolen na základě splnění a doložení jedné z níže uvedených podmínek (mimo dětí do věku 6 let):

 • (a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem;
 • (b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem;
 • (c) osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
 • (d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 v uplynulých 180 dnech;
 • (e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování, jehož výsledek bude negativní;
 • (f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením.
 • Pro vstup rodinných příslušníků hráčů mládeže na trénink je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek trenérovi příslušné kategorie. Při vstupu na přípravné zápasy mládeže pořadatelské službě.

  Pro vstup za účelem pronájmu ledové plochy je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek na vrátnici ZS.

  Přesné znění pravidel naleznete zde.