Aktuální zprávy z klubu
po 3.1.2022 | Klub

Aktuální informace o vstupu na zimní stadion

Dle aktuálně platných podmínek ministerstva zdravotnictví je vstup do vnitřních prostor sportoviště povolen na základě splnění níže uvedených podmínek:

  • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19, přičemž:
  • osoby mladší 12 let se nemusejí prokazovat dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“,
  • osoby ve věku od 12 do 18 let vč. mají vstup na stadion povolen pouze pokud prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění Covid-19, nebo se u vstupu prokáží negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejpozději 72 hodin před vstupem na stadion /u osob (= hráčů) účastnících se soutěžních utkání a sportovní přípravy organizované pod sportovním svazem může být prováděn v intervalu 1× týdně/,
  • osoby starší 18 let mají vstup na stadion povolen pouze pokud prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění Covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejpozději 72 hodin před vstupem na stadion.

Pro vstup rodinných příslušníků hráčů mládeže na trénink je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek trenérovi příslušné kategorie. Při vstupu na zápasy mládeže pořadatelské službě.

Pro vstup za účelem pronájmu ledové plochy je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek na vrátnici ZS.

Pro vstup za účelem veřejného bruslení je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek pořadatelské službě.