Tiskové zprávy
čt 31.10.2013 | Tisková zpráva

Hokejový klub zvažuje podání trestního oznámení

Představenstvo hokejového klubu Královští lvi Hradec Králové pověřilo svého právního zástupce, aby připravil podklady pro podání trestního oznámení na jednoho z členů Kontrolního výboru zastupitelstva města. „Nebyla nám dána možnost se v souladu se zákonem ke kontrole vyjádřit. V médiích se vyjádřil negativně a klub se proto cítí být výrazně poškozen před širokou veřejností a obchodními partnery,“ předesílá předseda představenstva Královských lvů Hradec Králové a náměstek primátora Martin Soukup.

„V klubu proběhla kontrola Finančního výboru zastupitelstva, která byla bez výhrad. Následovala kontrola Kontrolního výboru. Kontroloři nedali klubu možnost se ke kontrole vyjádřit a svou zprávu předložili přímo zastupitelstvu. Zákon o obcích jim ovšem ukládá povinnost kontrolní závěry konfrontovat s kontrolovaným, což se nestalo. Zpráva měla být zastupitelstvu předložena společně s vyjádřením klubu,“ uvádí právní zástupce hradeckého klubu Jakub Havlíček.

„Klub veškeré připomínky samozřejmě vyvrací, což hodláme učinit na pondělním jednání Kontrolního výboru zastupitelstva,“ konstatuje generální manažer klubu Aleš Kmoníček. „Je navíc s podivem, že Kontrolní výbor se při svém jednání nesešel tak, aby byl usnášeníschopný, přesto tuto zprávu projednal bez výsledku hlasování, a přesto zprávu předložil zastupitelstvu. To je velice nestandardní a nedemokratický postup,“ říká předseda představenstva Královských lvů Hradec Králové a náměstek primátora Martin Soukup. „Hlavně je to v rozporu se zákonem,“ znovu zdůrazňuje právní zástupce klubu Jakub Havlíček, který nyní připravuje právní kroky.

Doplnil, že v klubu ještě předtím probíhalo šetření dozorčí rady, která rovněž neshledala žádné pochybení. „Provedení mimořádné kontroly s cílem zaměřit se na vyplácení provizí, dotace a vyúčtování reklamních smluv nám doporučil Finanční výbor a zastupitelský klub HDK. Z hlediska právního postupu nebyly v klubu shledány žádné nedostatky,“ potvrzuje předseda dozorčí rady Jindřich Šaršon. Výplatu provizí členům představenstva schválila valná hromada a tehdy bez připomínek pro to hlasoval i primátor Fink. Navíc představenstvo již vloni rozhodlo nevyplácet provize v případě možnosti etického střetu, tudíž pro klub je tato otázky již zhruba rok vyřešena.

„Kontrol byla v klubu v poslední době celá řada. Proběhla například kontrola Oblastního inspektorátu práce, která byla bez závad. Každoročně je navíc prováděn audit kvality jakosti ISO 9001 od renomované certifikační autority TÜV International. Audit v klubu neshledal rovněž žádná pochybení,“ sděluje Aleš Kmoníček. „Audit ukázal, že klub je řízen profesionálně na základě standardů kvality. Naopak lživým tvrzením je, že v klubu probíhá mimořádná kontrola finančního úřadu. Byť jen náznakům informací o korupčním jednání se musíme bránit. Je to nehorázná drzost,“ shoduje se představenstvo Královských lvů.

Klub se cítí být výrazně poškozen, proto se musí bránit právní cestou. „Jinou možnost v tuto chvíli nevidíme. Vše jsme teď předali k řešení právnímu zástupci. Zvažujeme trestní oznámení,“ dodávají členové představenstva.