Aktuální zprávy z klubu
st 29.7.2020 | Klub

Informace pro fanoušky týkající se Generali Česká Cupu

Vzhledem ke všem vládním hygienickým opatřením a nařízením je také hokejový klub Mountfield HK povinen nastavit pravidla pro prodej vstupenek na utkání Generali Česká Cupu hraná v ČPP Aréně. Nařízení ministerstva zdravotnictví jsou striktní a klub má minimální možnost tato opatření ovlivnit, musí se jim, stejně jako další mužstva, podřídit. Situace v České republice se zároveň neustále vyvíjí a do uskutečnění prvního utkání může dojít k dalším změnám.

Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví (zde a zde) bude ČPP Aréna rozdělena do tří sektorů – sever (vstup hlavním vchodem; tribuna nad trestnými lavicemi), jih (vstup VIP vchodem; tribuna nad střídačkami) a západ (vstup od Jiráskových sadů; tribuna pod a vedle režie), které mohou mít maximálně tisícovou kapacitu. Tyto tři sektory budou od sebe odděleny zátarasami a budou neprůchozí! Každý sektor bude mít k dispozici vlastní občerstvení a sociální zařízení. Zcela uzavřeny budou sektory STÁNÍ, JV, SV, F, L, FR1 a FR2!

Na stadionu bude moci být obsazena každý druhá řada a v ní každá druhá sedačka (bez ohledu na rodinné či jiné osobní vazby), kapacita každého ze sektorů tak bude čtvrtinová – 250 osob, celkem v celé hale tedy 750 osob. Sektor na stání bude zcela uzavřen. Pro vstup do haly bude bezpodmínečně nutné využít vchod daného sektoru a pohybovat se výhradně v jeho prostorách.

Všichni fanoušci musí dodržovat dvoumetrové rozestupy a neshlukovat se, po celou dobu přítomnosti v prostorách ČPP Arény musí mít nasazeny roušky, musí respektovat platná nařízení a pokyny pořadatelské služby. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením a restrikcím je hokejový klub zároveň nucen změnit pravidla vstupu do ČPP Arény, a to i pro majitele sezónních permanentek. Vedení klubu se pro první zápas (6. srpna proti Kometě Brno) rozhodlo pro nastavení následujícího systému:

Žádné permanentky na přípravná utkání nebudou funkční! Majitelé sezónních permanentek budou mít od pondělí 3. srpna 13:00 do středy 5. srpna 20:00 možnost stáhnout si svou vstupenku zdarma (jedna sezónní permanentka = jedna vstupenka), a to výhradně on-line skrze tento odkaz. Upozorňujeme, že celkový počet vstupenek je limitován a po vyčerpání kapacity již další k dispozici nebudou!

Postup pro zakoupení vstupenky: Po kliknutí na odkaz je potřeba do systému zadat šestimístné číslo permanentky. Poté lze vybrat jedno libovolné místo a vstupenku objednat, tu obdržíte ve formě e-ticketu na zadanou e-mailovou adresu. Pro každou permanentní vstupenku je nutné opakovat tento proces zvlášť.

V případě, že by se alokovaný počet vstupenek nevyprodal, budou zbývající vstupenky uvolněny do volného prodeje ve čtvrtek 6. srpna ve 13:00 za jednotnou cenu 150 Kč. Zlevněné ani dětské vstupenky nebudou k dispozici, každý návštěvník přitom musí mít platnou vstupenku.

Hokejový klub se musí řídit platnými předpisy a je zřejmé, že se na všechny fanoušky nedostane. Vedení klubu proto žádá fanoušky o maximální pochopení situace, kterou prakticky nemůže ovlivnit.

Vozíčkáři:

Stavební dispozice ČPP Arény v kombinaci s hygienickými nařízeními nedovolují, aby za současného stavu mohli utkání bezproblémově navštívit vozíčkáři. I přes snahu vedení klubu o výjimku pro tyto osoby není bohužel možné zajistit jejich účast na stadionu.

Akreditace:

Loňské klubové akreditační karty budou platné pouze pro ty osoby, jejichž účast na stadionu je nutná (každý návštěvník ČPP Arény musí mít své místo na sezení za dodržení výše uvedených podmínek). Novinářské akreditace v platnosti nebudou, pro zástupce sdělovacích prostředků bude vytvořen separátní rezervační systém.

Základní pravidla a omezení v kostce:

  • Stadion bude rozdělen na tři neprůchozí sektory, sektor na stání bude uzavřen
  • U vchodu do haly a na toaletách budou k dispozici dezinfekce
  • Každý návštěvník musí mít své místo v hale na sezení, není možné nikde stát
  • Po dobu přítomnosti na stadionu musí mít všichni návštěvníci nasazené roušky
  • Je nezbytně nutné dodržovat veškerá platná nařízení a pokyny pořadatelů